IT-alan teemat vuonna 2020

Mikä puhuttaa IT-alalla tänä vuonna? Vuonna 2020 alalla keskustellaan paljon alan suurista trendeistä, jotka eivät ole rajoittuneita yhteen tai kahteen vuoteen vaan ovat pitkällä tähtäimellä merkittäviä asioita. Näistä muun muassa virtuaalitodellisuus, lisätty todellisuus, robotiikka ja työnkuvan muuttuminen teknologian kehittyessä ovat vain muutamia teemoja, joista jokainen IT-alalla toimiva tai siitä kiinnostunut saa lukea alan lehdistä, tieteellisistä julkaisuista ja seminaareista. 

Näiden lisäksi on kuitenkin teknologiaan liittyviä teemoja, jotka ovat nousseet kuvaamaan juuri tätä aikaa ja hetkeä kompleksisessa maailmassa. Pääset lukemaan muun muassa eettisten kysymysten ajasta, läpinäkyvyyden vaatimuksista sekä ääniavustajista tässä blogitekstissä. 

Verkon palveluiden riippumattomuus ja eettiset kysymykset

Verkko, sosiaalinen media, mediamylläkät, demokratia ja politiikka. Näistä teemoista koostuva yhtälö on tullut teknologian maailmaan jäädäkseen. Viime vuoden loppupuolella useat sosiaalisen median palvelut ja media kohisi uiguurien tilanteesta Kiinassa kertovasta videosta sosiaalisen median palvelu TikTokissa. Palvelu jäädytti videon luoneen henkilön tilin pikaisesti tapahtuneen jälkeen, mikä arvatenkin on hieman ongelmallista ottaen huomioon sen, että verkon perimmäinen ajatus on aina ollut demokratia ja avoimuus. Nämä periaatteet eivät ole käytännössä toteutuneet monien alalla toimivien mielestä enää pitkään aikaan. Kyseinen tapahtuma sekä useat muut eettisesti arveluttavat toimet alan yrityksiltä ovat kuitenkin nousseet valokeilaan viimeisen parin vuoden ajan aivan uudella tavalla. Ihmiset vaativat riippumattomuutta ja uskaltavat haastaa teknologiayrityksiä eettisillä kysymyksillä. 

5G tulee läpi ovista ja ikkunoista

Tavan tallaajalta saattaa jäädä mainitsematta chattibotit ja eettiset kysymykset kysyttäessä teknologian viimeisimmistä trendeistä, mutta 5G todennäköisesti mainitaan halusipa sitä tai ei. Mittavaa väärään tietoon perustuvaa virheellistä tietoa 5G:stä on netti pullollaan, ja tämä jos mikä ärsyttää IT alalla toimijoita. Mutta mitä siitä pitää tietää ja miksi 5G:stä pitäisi olla kiinnostunut? 

Lyhyesti sanottuna, 5G viittaa viidennen sukupolven uuteen mobiilitekniikkaan. Sen mahdollisuudet ovat itse teknologiaa kiinnostavammat, sillä tiedonsiirron nopeutuminen mahdollistaa uusien teknologioiden todellisen hyödyntämisen. Näistä merkittävimpänä 5G:n hyödyntäjänä lienee IoT:n eli esineiden internetin kehittäjät, sillä 5G:n uskotaan tuovan esineiden internetin lähemmäksi todellista elämää ja arkipäivää. Tavalliselle kuluttajalle 5G ei välttämättä näyttäydy kovinkaan merkittävänä asiana vielä pitkään aikaan. 

Datan kerääminen vs. läpinäkyvyys – kumpi voittaa?

Dataa ihmisten toiminnasta verkossa kerätään nyt enemmän kuin koskaan. Kaikki, mitä teemme, on usein jäljitettävissä. Harva tavallinen kansalainen myöskään perehtyy käyttöehtoihin. Tämä toimintatapa on toki ymmärrettävä, mutta valitettava. Euroopan Unionin alueella toimiva GDPR asetus on asettanut toisaalta asettanut haasteita organisaatioiden ja yritysten toiminnalle, mutta toisaalta se on ollut tervetullut uudistus, joka tuo edes jonkinlaisia rajoja datan keräämisen suhteen. 

Nämä EUn GDPR asetukset eivät kuitenkaan päde globaalissa mittakaavassa. Vaikka verkossa toimivat yritykset periaatteessa lupaavat tarjota kaiken keräämänsä datan käyttäjälle tai asiakkaalle, on käyttäjien ja asiakkaiden sekä datan kerääjien välillä aito luottamuspula. Jää nähtäväksi, millaisia ratkaisuja alalla kehitetään tämän luottamuspulan kaventamiseksi tavalla, joka palvelee samalla myös dataa hyödyntäviä toimijoita. 

Chattibotit ja ääniavustajat osana päivittäistä vuorovaikutustamme

Chattibotit ovat tuttua kauraa monille verkkopalveluita käyttäville, mutta entäpä ääniavustajat? Ääniavustajilla viitataan Alexan, Sirin ja Google Assistantin kaltaisiin laitteisiin, jotka tunnistavat ääntä ja osaavat tunnistaa puhetta toteuttaen täten sille annettuja käskyjä. Puheentunnistus ei ole mikään uusi juttu, mutta ääniavustimien kyky tunnistaa haastavia lauserakenteita on melko mullistavaa. Kyseiset avustajat ovat vielä harvinainen näky Suomessa. Rapakon tuolla puolen ne usein kuuluvat kodin varustukseen.