Täytyykö minun opetella ohjelmointia?

Tämän blogipostauksen aiheena on kysymys, johon ei ole yksinkertaista vastausta. Perusteltuja näkökulmia tarjotaan jokaisesta näkökulmasta. Etenkin uraansa vasta aloittavat nuoret aikuiset pohtivat ja työelämän alkutaipaleilla olevat ovat varmasti ajatelleet, pitäisikö koodia nyt sitten osata luoda, mitä eri kieliä on ja miten voin edes aloittaa opettelemaan ohjelmointia. Asia riippuu paljolti siitä, millaiselle alalle haluaa tulevaisuudessa suuntautua, mitä tulevaisuudelta itse haluaa ja riittääkö oma kiinnostus perusasioita pidemmälle. 

Emme voi luvata, että olet tämän luettuasi vielä täysin varma päätöksestäsi opetella yleisimpiä koodikieliä tai olla opettelematta mitään ohjelmointiin liittyvää, mutta näistä saat ainakin aineksia pohdintaan! 

Koodia tarjotaan nuorille jo peruskoulussa

Muutama vuosi sitten uutisissa kerrottiin laajasti, miten koodauksen perusteet tulevat jo peruskouluun, ja miten jo lukiossa pääsisi mahdollisesti erikoistumaan koodauksen saloihin. Vuosien varrella tätä opetusta on todella saatu peruskouluun ja toiselle asteelle lisättyä muun muassa matematiikan opetukseen. Tämä puoltaa näkemystä siitä, että edes parin koodaamisen kielen perusteiden hallinta kuuluu nykyään välttämättömiin perustaitoihin, jotka halutaan opettaa jo lapsesta pitäen. 

Koodaamisesta oppia ongelmanratkaisuun ja loogiseen päättelykykyyn

Jokaisen ei tarvitse tehdä työkseen ohjelmointia eikä työssä välttämättä vaadita edes koodausta, mutta ongelmanratkaisukykyä tarvitsee jokainen. Verkosta löytyy runsaasti ilmaisia kursseja, oppimateriaaleja ja muita tapoja opetella koodauksen perusteita, joten kynnys koodikielten maailmaan ja loogisen päättelykyvyn kehittämiseen on viime vuosina tuotu melko matalaksi. Koodauksessa pääsee jo ihan alusta alkaen tekemään omia päätöksiä, jotka vaikuttavat lopputulokseen. Virheistä oppii, ja omien virheiden jäljittäminen ja korjaaminen lienee taito, jota voi hyödyntää alalla kuin alalla. 

Yhden ohjelmointikielen oppiminen helpottaa toisen kielen oppimista

Mikäli harkitset vakavasti alan vaihtoa tai alalle suuntautumista, on hyvä ymmärtää, että isoin valmistautuminen ja työ on edessä alkuvaiheessa, jolloin kaikki on vielä uutta. Koodikieliä on useita, eikä aina ole helppoa hahmottaa, mistä kannattaa aloittaa. Monet suosivat Pythonia aloituskielenä, sillä se on melko helppo omaksua verrattuna moniin muihin paljon käytettyihin kieliin. Toisaalta, Javan osaajia tarvitaan edelleen runsaasti. Koodikieliin kannattaa tutustua tarkkaan ja miettiä, mitä koodilla haluaa tehdä ja millaiseen tarkoitukseen. Toisen kielen oppiminen on aina ensimmäistä helpompaa, ja sama pätee koodikieliin. Valitse sinulle mieluisa koodikieli, josta uskot hyötyvän eniten. Tällöin myös kiinnostus ja motivaatio kielen oppimista kohtaan pysyy korkealla. 

Kiinnostaako työ, jota voit todella tehdä mistä päin maailmaa tahansa?

Monet ulkomailla asumisesta haaveilevat tekevät työtä perustaen oman yrityksen tai toimivat kevytyrittäjinä. Monia töitä voi tehdä mistä päin maailmaa, eikä ohjelmoinnin salojen hallitseminen ole tällaiseen elämäntyyliin hakeutuvan ainut tapa kerätä ikuista ja pohjatonta matkakassaa. Tunnetuimpien ohjelmointikielien opettelua kannattaa kuitenkin harkita, mikäli vapaus muuttaa maailmalla kiinnostaa. Moneen muuhun työhön verrattuna koodaajat tienaavat melko reilusti enemmän, mikä tietenkin mahdollistaa matkustamisen vapaammilla ehdoilla tarjoten samalla turvaa huomisesta. 

Helpotuksen sanana: Jokaisen ei tarvitse osata puskea koodia ulos

Perusteiden osaaminen tästä taidosta lienee hyvä ajatus kenelle tahansa nykymaailmassa, mutta helpotuksen sanana voi todeta, että kenenkään ei tarvitse opetella hyväksi ohjelmoijaksi, mikäli se ei tunnu luontevalta. IT-alalla tarvitaan monipuolisia osaajia kuten tietohallinnon ammattilaisia, liike-elämään orientoituneita IT-johtajia ja projektinhallinnan ammattilaisia. Vaikka näissä tehtävissä on takuulla hyötyä käytetyn koodikielen ja ohjelmoinnin perusteiden ymmärtämisessä, ei menestyvä IT-alan yritys pyöri vain palkkaamalla ohjelmoijia taloon. Mikäli ala kiinnostaa, on tärkeintä olla kiinnostunut ongelmanratkaisusta ja kyettävä hallitsemaan useita muuttuvia tekijöitä samanaikaisesti.